Ældre årgange af Kosmos mv.

Pinseophold i Kosmos Feriekoloni.

I Lighed med tidligere Aar vil Kolonien atter i Aar blive aabnet i Pinsen (Lørdag den 23.–Mandag den 25. Maj).

1. og 2. Pinsedag, begge Dage Kl. 14,00, Foredrag af Martinus.

Rejsen derop – saavel med Jernbane til Nykøbing S. som derfra og til Kolonien – bedes Gæsterne selv arrangere.

Prisen for Opholdet i Kolonien er Kr. 5,00 pro Persona. Gæster, der ønsker hel eller delvis Pension, bedes venligst opgive dette sammen med Indtegningen til Opholdet. Henvendelse sker her til Bureauet inden 15. Maj.

Martinus.
 

Fra og med Lørdag den 23. Maj foregaar Bureauets Ekspedition fra Kosmos Feriekoloni, Villa Rosenberg, Strandvangen, Nykøbing S. (Telefon: Højby 90 fra Kl. 12–13). (Koloniens Gartneri og Pensionat: Telefon Højby 18 V.).