Ældre årgange af Kosmos mv.

Fra Kosmos Feriekoloni.


Fig. 1.
 

Da Gerner Larsson og Mogens Munch for en Maaneds Tid siden ankom til Kolonien for at paabegynde Forberedelserne til Sommersæsonen, laa Vinteren endnu over Landskabet. Vi bringer her et Par Billeder, taget ved samme Lejlighed. Fig. 1: Snedrive i Plantagen. Fig. 2: Isskruninger ved Stranden. (Foto: Mogens Munch).


Fig. 2.
 

Men nu er Sneen næsten helt smeltet, og Foraarsarbejdet begynder at sætte sine Spor. To nye Drivhuse er under Opførelse. Det er Fundamenterne hertil, vi ser paa Fig. 3. (Foto: Martinus).


Fig. 3.