Ældre årgange af Kosmos mv.

Jeg vil gerne her udtrykke min hjerteligste Tak til Sagens trofaste Venner for den kærlige Opmærksomhed, de mange Breve og Hilsener, De i Anledning af Julen og Aarsskiftet har ladet os alle her paa Bureauet blive til Del.

Med min kærligste Hilsen.

Martinus.