Ældre årgange af Kosmos mv.

Martinus:

Fra Udvidelsen af Kosmos Ferieby

Fra Klintsøgaard Hovedbygning og Park (Foto: Martinus)

Naar disse Linier læses, er Kosmos Ferieby fuld af Gæster. Takket være en kolossal og anstrengende Indsats af forskellige af min Sags trofaste Venner og Medarbejdere med Arkitekt Hr. Ove Krebs og Gerner Larsson i Spidsen er Fuldførelsen af det store Ombygningsarbejde med Hensyn til Klintsøgaard Hovedbygnings og Anneksers Forandring til Hotelpension sket i et fuldstændigt Rekordtempo. Allerede til Pinsen d. 9. Juni kunde vi modtage Gæster. Og her var da ogsaa, trods det mindre gunstige Vejr, et usædvanligt Liv. 140 Mennesker fyldte Spisesalene og Halvdelen af "Pavillon 1". Pinsen blev saaledes en Slags Generalprøve, der trods de store, nye og uvante Forhold forløb godt og dermed varslede godt for Fremtiden.

Til 1. Juli vil "Pavillon 2" ogsaa staa færdig. Hovedbygningen med de tilhørende 2 Pavilloner har da 68 Udlejningsværelser med ialt 104 Senge. Og som før berørt rummer Spisesalen 140 Mennesker. Med denne Udvidelse kan Feriebyen nu huse ca. 200 Mennesker. Dette vil altsaa igen betyde, at den i Ferietidens to Maaneder fra d. 15/6–15/8 kan yde ca. 800 Mennesker et Ferieophold á 14 Dage til hver Person.

Og vi kan med det samme tilføje, at alle Pladser i Feriebyen, saavel i Hovedbygningen og Pavilloner, som i Sommerhusene, er [slut på side 237]

Fra Dagligstuen paa Klintsøgaard (Foto: Martinus)

Fra Dagligstuen paa Klintsøgaard (Foto: Martinus)
Fra Dagligstuen paa Klintsøgaard (Foto: Martinus)

[slut på side 238]

Fra Spisesalene paa Klintsøgaard (Foto: Martinus)
Fra Spisesalene paa Klintsøgaard
(Foto: Martinus)

 

Udlejningsværelse paa Klintsøgaard (Foto: Martinus)
Udlejningsværelse paa Klintsøgaard
(Foto: Martinus)

[slut på side 239]

optaget i Juli og første Halvdel af August, ligesom Bestillinger paa Ophold i August stadigt indgaar. Feriebyens første Sæson under de nye Forhold tegner dermed til at faa et lyst og venligt Forløb. Ingen Anstrengelser har saaledes været forgæves.

(Fortsat Reportage i næste Nummer)