Ældre årgange af Kosmos mv.

Til Læserne

Endnu engang maa jeg bede om Læsernes venlige Taalmodighed med Hensyn til Bladets Forsinkelse. Selv om "Kosmos", grundet paa dets Tilknytning til Udgivelsen af "Livets Bog", ikke har nogen bestemt Udgivelsesdato, er det dog naturligvis Meningen, at hvert Nummer skal udkomme i den Maaned, hvis Navn det bærer. Og jeg haaber at kunne indhente Forsinkelsen med de næste to Numre.

Men venlig Hilsen.

Martinus.