Ældre årgange af Kosmos mv.

Symbol Nr. 12. Livet og Døden

Som en midlertidig Støtte for Læserne, indtil Symbol Nr. 12 med sidste Afsnit af 4. Bind af "Livets Bog" foreligger, bringer vi her en Gengivelse af Symbolets Struktur. Da vi ikke her kan gengive Originalsymbolets Farver, har vi erstattet disse med Tal og Bogstaver. Disse vil udtrykke følgende:

1. Planteriget. – 2. Dyreriget. – 3. Det rigtige Menneskerige. – 4. Visdomsriget. – 5. Den guddommelige Verden. – 6. Salighedsriget. – 7. Jordmenneskets Viden indenfor Spiralkredsløbet. – 8. Legems- eller Kropslinien. – 9. Mørket i Spiralkredsløbet. – 10. Lyset i Spiralkredsløbet. – De med Bogstaver markerede Felter betyder Livet og Døden eller Lyset og Mørket indenfor hvert enkelt Rige i Spiralkredsløbet. De runde Figurer foroven udtrykker Bevidsthedskapaciteten indenfor Livet og Døden i selve Spiralkredsløbet. (Læses i Forbindelse med Symbolets Tekst i "Livets Bog").