Ældre årgange af Kosmos mv.

Jeg vil gerne hermed udtrykke min hjerteligste Tak til alle min Sags trofaste Venner for den kærlige Opmærksomhed, De har ladet mig blive til Del i Anledning af Julen og det nye Aar.

Med min kærligste Hilsen.

Martinus.