Ældre årgange af Kosmos mv.

Martinus:

Fru Lundbech

IN MEMORIAM

Lørdag Morgen den 22. Maj døde Fru Redaktør Lundbech. Og hermed er atter en kær og trofast Ven af min Sag igennem mange Aar gaaet over til det psykiske Plan. Fru Lundbech, samt hendes Søn, Fabrikant Alf Lundbech, og Datter, Fru Karen Bergstrøm, kom i Berøring med mit Arbejde i Aaret 1928 og var i de nærmeste efterfølgende Aar med deres Forstaaelse og Kærlighed med til at bringe mit Arbejde et godt Stykke fremad mod sit store Maal i Menneskehedens Tjeneste.

Foruden den uselviske Indsats fra Familien Lundbechs Side, skabte Fru Lundbech ogsaa Hygge og Glæde omkring en ugentlig Sammenkomst i det Lundbechske Hjem i Villaen ude ved den skønne Utterslev Mose. Og takket være Fru Lundbechs store Gæstfrihed har disse Sammenkomster omkring mine kosmiske Analyser givet mig og de øvrige Deltagere et uforglemmeligt Minde.

Men nu er disse hyggelige Aftener forlængst forbi. Bjærge af Opgaver taarnede sig op og krævede sin Løsning. Privatsammenkomster maatte ophøre til Fordel for Foredrag, Studiekredse, Udgivelse af Tidsskrift og Bøger, Skabelsen af Kosmos Ferieby med alt, hvad dertil hører: Foredragssal, Gartneri, Hotelpension m. m. foruden den stadige fortsatte Skabelse af mit Hovedværk "Livets Bog".

Men naar min Sag saaledes har kunnet vokse, og min Mission blive saa vellykket, som Tilfældet er, skyldes det udelukkende netop Mennesker med en Forstaaelse og Kærlighed til min Missions Gennemførelse som den, jeg har mødt hos Familien Lundbech. Derfor kan Fru Lundbechs Navn ikke undgaa at glide ind i Rækken af lysende Minder om de Mænd og Kvinder i min Sags Historie, der forstod min Mission og derfor skabte en Kærlighedsmur omkring dens Fødsel.