Ældre årgange af Kosmos mv.

 

Vigtig meddelelse!

I løbet af kort tid, formodentlig i slutningen af december måned, udkommer andet oplag af LIVETS BOG I i en af os selv foretaget fotokopieret udgave, der i format og udseende så nøje, som det har været os muligt, svarer til originalværket.

Som det vil være KOSMOS' læsere bekendt, har vi i en snart lang årrække måttet savne både første og anden del af LIVETS BOG, hvad der i høj grad har været en belastning for sagens naturlige vækst. Såsnart 1. del foreligger, går vi i gang med fotokopieringen af 2. del, der formodentlig vil foreligge færdig omkring 1. marts.

Da det imidlertid er meget kostbart at foretage disse genoptrykninger, og da LIVETS BOG nu stærkt nærmer sig sin fuldendelse, vil vi ikke i fremtiden være i stand til at sælge værkets enkelte bøger for sig, men må kræve, at en evt. køber erhverver hele værket. Undtaget fra denne bestemmelse er naturligvis alle de, der i mellemtiden har erhvervet sig de øvrige bind af værket og nu mangler 1ste og 2delen.

For at imødegå den vanskelighed, som udgiften på hele værket vil være for de fleste, gør vi opmærksom på, at enhver kan erhverve LIVETS BOG og de øvrige bøger, vi har udgivet, på så rimelige ratevilkår, at anskaffelsen ikke behøver at volde vanskeligheder. Det er vor opgave at sørge for, at samtlige vore bøger kommer netop den læser ihænde, der har brug for den viden, de indeholder, så man kan trygt henvende sig til os i det her berørte økonomiske spørgsmål, og vi skal da nok finde en løsning til glæde for begge parter.

MARTINUS