Ældre årgange af Kosmos mv.

THORA HAMMARLUND

in memoriam

Mandag den 2. april havde civilingeniør Mogens Munch den store sorg at miste sin unge hustru Thora Hammarlund, der stille sov hen efter et årelangt sygeleje, som hun bar med den største tålmodighed og resignation.

Thora Hammarlund vil være mange af min sags venner bekendt gennem det oversættelsesarbejde til Esperanto, hun udførte, medens hun endnu var rask. Fra dette arbejde kan nævnes "Pasko", der forlængst er udkommet. Det var Thora Hammarlunds store ønske at vie sit liv til en esperantooversættelse af "Livets Bog", og hun nåede ret langt frem, før kræfterne totalt svigtede, og hun måtte opgive.

Thora Hammarlund var et meget fint og elskeligt menneske, som havde vundet sig mange venner, der med vemod vil mindes hendes altfor tidlige bortgang. Befriet for sygdom og lidelse er hun nu gået over til en zone, hvor det lys, hun gjorde sig til medarbejder i, vil omstråle hendes udødelige ånd med skinnende harmoni, fred og glæde.

Martinus