Ældre årgange af Kosmos mv.


 

For at undgå en prisforhøjelse af KOSMOS som følge af de stadigt stigende portoudgifter og trykkeomkostninger har jeg besluttet at lade bladet udkomme i ti numre i stedet for 12. Det medfølgende nr. dækker således maj–juni og det efterfølgende juli–august. I håb om, at læserne vil akceptere denne løsning på et forhåbentlig midlertidigt vanskeligt problem, sender jeg Dem alle en kærlig hilsen!

Martinus.