Ældre årgange af Kosmos mv.

Forklaring til

FORSIDEBILLEDET

(Til artiklen: Kan man leve uden Gud).

Billedet symboliserer princippet i et levende væsen, der som bekendt udgør et jeg og en organisme. Det store hvide felt i midten med trekanten udgør organismens jeg, medens det øvrigt felt med sine runde figurer udgør organismen. Man vil her lægge mærke til, at de nævnte runde figurer hver især i deres struktur er lig den store figur. Dette symboliserer, at disse figurer også er levende væsener. Det store væsen har jeg udtrykt som "makrovæsenet", medens de små væsener, der befinder sig i nævnte væsens organisme, er udtrykt som "mikrovæsener". På samme måde er jeg'et i de to slags væsener henholdsvis udtrykt som "makrojeg'et" og "mikrojeg'et". Som det fremgår af symbolet, udgør mikrovæsenerne også hver især et makrovæsen med en organisme, i hvilken der eksisterer mikrovæsener. Og således fortsætter dette princip nedad i det små. Men ligesom der er mikrovæsener i vor organisme, således er vi selv mikrovæsener i et større levende væsens organisme, der atter befinder sig i et endnu større væsens organisme og således fortsættende opad i det store. Denne samlede kombination af de levende væsener i tilværelsen udgør det gigantvæsen, vi udtrykker under begrebet "Den sande Guddom". Guddommen udgør således et makrovæsen, i hvilket vi befinder os som mikrovæsener. Det gamle ord: I Ham leve, røres og ere vi, bliver således her til virkelighed, ligesom Han på samme måde i form af de levende væsener, der udgør hans oplevelses- og skabeorganer, er oplevende og skabende til stede i alt og over alt, i enhver lys- og mørketilstand, i enhver bevidstsfære, i enhver livszone, ligesåvel i mikrokosmos som i mellem- og makrokosmos.

Martinus