Ældre årgange af Kosmos mv.

Fabrikant C. C. Hansen in memoriam

Mandag aften den 1. december døde en af min sags trofaste venner, fabrikant C. C. Hansen, Roskilde. Hr. C. C. Hansens store forståelse og velvillie overfor min sag, både materielt og åndeligt, var en af de medvirkende faktorer i, at den kunne nå igennem en for den meget vanskelig periode. Jeg vil altid i stor taknemlighed mindes den kærlighed, hvormed jeg blev mødt af hr. C. C. Hansen, og som viste mig, at han var et af de mennesker, til hvem man ikke gik forgæves, når man trængte til en hjælpende hånd.

Hans navn vil indgå i rækken af de lysende minder om mænd og kvinder i min sags historie, der forstod min mission og derfor så beredvilligt var med til at skabe en kærlighedsmur omkring dens fødsel.

Martinus.