Ældre årgange af Kosmos mv.

GERNER LARSSON REJSER TIL INDIEN

G. Venkatashalam og Erik Gerner Larsson.

Onsdag den 12. oktober havde jeg den store glæde at modtage en af vore bedste venner i Indien, Shri G. Venkatashalam fra Bengalore på nogle få dages besøg. Venkatashalam kom til Kastrup lufthavn direkte fra Moskva, hvor han i seks uger havde været den russiske regerings gæst, samtidigt med at han repræsenterede sit land med en stor udstilling af indisk håndarbejde. Det er nu snart et år siden, jeg havde den store glæde at være Venkatashalams gæst i hans dejlige hjem i Bengalore, så gensynet mellem os var meget hjerteligt.

Venkatashalam, der indtager en fremragende stilling i sit eget land og der blandt andet er kendt for sine fine bøger om indisk kunst, er meget interesseret i mit arbejde, som han har lært at kende igennem en anden af mine trofaste venner i Indien, miss Anna Ørnsholt. Siden mit besøg derude og mine foredrag, er der i vide kredse opstået ønsket om en virkelig undervisning i mine kosmiske analyser, og Venkatashalam afslørede under sit besøg, at han medbragte en invitation til min nærmeste medarbejder gennem 26 år, Erik Gerner Larsson, om fra næste år i oktober at komme til Indien, hvor kærlige mennesker i både Kotagiri, Madras og Bengalore allerede venter ham. Selvom det rent privat er et offer for Gerner Larsson at måtte undvære sin hustru og sin lille søn et halvt år, modtog han med sin hustrus varmeste billigelse den kærlige invitation, der i virkeligheden for ham betyder indledningen til et helt nyt livsafsnit i den sag, han har givet sit liv.

Gerner Larsson er nu en moden mand med et stort åndeligt arbejde bag sig. Igennem sit arbejde i sagens tjeneste har han forlængst dokumenteret sine evner som lærer, skribent og organisator så stærkt, at jeg med henblik på hans kommende arbejde i Indien, og formentlig inden længe også i Japan, føler mig tryg og lykkelig ved at vide min sags forkyndelse derude i hans hænder. Jeg forstår, at det for mange af hans venner i både Danmark, Norge og Sverige er en sorg at måtte se ham drage så langt bort, men for alle disse hans venner må det, som det er det for mig, være en stor glæde at vide, at når forsynet har udpeget ham til denne store gerning, er det fordi han i alle livets forhold har vist en urokkelig troskab både imod mig og imod min mission, som han på alle de områder, hvor det har været ham muligt, helt har gjort til sin egen.

Martinus.