Ældre årgange af Kosmos mv.

Til min missions venner

 

Jeg vil gerne hermed udtrykke min inderligste og varmeste tak til min missions og sags trofaste venner for den kærlige opmærksomhed og store festdag, De lod mig blive til del i anledning af min firsårs fødselsdag den 11. august. Denne min dybe og varme tak gælder naturligvis også den store kreds af sagens venner i udlandet og her hjemme, der ikke havde mulighed for at være med til festen, men har udtrykt deres kærlighed og hjertevarme i form af gaver, breve, hilsener og telegrammer.

Jeg kan ikke noksom takke Dem for den overordentlig store glæde, det var for mig at være ansigt til ansigt med så stort et antal (ca. 400) af min missions venner, og for den sympati og kærlighed, der strålede mig i møde fra hvem som helst i salen, jeg så end rettede mit blik imod.

De gjorde min fødselsdag til en stor kærlighedens dag med tak og påskønnelse for min mission, som De i Deres kærlighed også har gjort til Deres mission og således med Deres kærlighed og forståelse gjort den til en fælles sag med mig i menneskehedens tjeneste.

I henhold til den store tak og hyldest, De så overvældende har ladet mig blive til del, føler jeg stærk trang til at udtrykke, at alt, hvad jeg har givet Dem af kosmisk viden og visdom, har jeg selv fået foræret og overført til min bevidsthed af Gud for at skulle bringe det videre til menneskeheden. Mine kosmiske analyser af - Livsmysteriets løsning - Guddommen - det levende væsen - hvad der er vejen, sandheden og livet - den kommende varige fred på Jorden m. m. er således en gave fra Guddommen til menneskeheden. Derfor vil det være helt i kontakt med den rette indstilling til mig og min mission, hvis De lader Deres dybeste og kærligste tak for det kosmiske lys, De har oplevet igennem min mission, gå direkte til Gud, hvis kærlige og altoverstrålende ånd De overalt møder i mine kosmiske analyser. De møder i dem Kristusmissionens slutfacit -Verdens frelse - Menneskehedens færdiggørelse i Guds billede efter hans lignelse - Himmeriges rige på Jorden og i Himlen.

Og hermed endnu engang tak for den kærlighed, med hvilken De er med til at holde min mission og sag i menneskehedens tjeneste eksisterende.

Og hermed min kærligste hilsen til alle.