Ældre årgange af Kosmos mv.

DET ER FULDBRAGT

Martinus mission her på det fysiske plan er fuldbragt. Natten mellem lørdag og søndag den 8. marts klokken halv to udåndede Martinus stille. Befriet fra det redskab, der med tiden var blevet en større og større hindring for hans utrætteligt virksomme ånd, er Martinus nu vendt tilbage til lysets rige – den åndelige verden – alle levende væseners virkelige hjemsted.

Martinus mission her på det fysiske plan er fuldbragt. Det evige lys er nu inkarneret i fysisk materie i form af den åndelige videnskab, der er det samme som kærlighedsvidenskaben. Det evige verdensalts struktur, den almægtige og alvidende Guddoms evige kærlighedslove, er åbenbaret i en for menneskehedens nuværende og fremtidige udviklingstrin tilpasset videnskabelig form. Hen over den for tiden så urolige og af kamp og stridigheder splittede jordiske menneskehed vil den åndelige videnskab nu som en fornyende kraft belive og bringe vækst i skabelsen af det fuldkomne menneskerige – kærlighedens rige. En milepæl i den jordiske menneskeheds udvikling er markeret. En ny verdenskultur – alkærlighedens epoke – har taget sin begyndelse og vil brede sig, belivet og stimuleret af Martinus livsværk – DET TREDIE TESTAMENTE.