Ældre årgange af Kosmos mv.

 

Tro, håb og kærlighed

 

Der er en berømt sætning fra Det nye Testamente (1. Korintherbrev, kap. 13), som siger, at tro, håb og kærlighed hører sammen. Meningen er, at troen og håbet udspringer af kærligheden. Derfor hedder det: "Størst af dem er kærligheden". Og det er den, fordi den er basis for de to andre. Når et menneske elsker, kan det ikke lade være med at tro og håbe.

Men hvad nu, hvis der ikke er nogen kærlighed? – Ja, så er der heller ikke tro og håb. Det er en situation, vi i stigende grad oplever i den vestlige verdens velfærdssamfund, hvor antallet af selvmord topper. Men det er naturligvis kun den mest iøjnefaldende del af isbjerget. De mere udbredte og almindelige symptomer på manglende kærlighed er depressioner, livslede eller – som Martinus kalder det – "unaturlig træthed". I modsætning til naturlig træthed er det ikke HVILE, der her er brug for. Det er derimod et overblik så stort og i så intim forbindelse med det ulykkelige menneskes livserfaringer, at det kan give ny tro, nyt håb og (på længere sigt) ny kærlighed. Det fortæller Martinus om i sin artikel på de følgende sider.

Naturligvis har mange mennesker eksperimenteret sig frem efter de anvisninger, Martinus giver. I sin artikel TÆNK LANGT FREM giver Gunnar Olsson således læseren dét råd, ikke at se ensidigt på sine problemer, men bevare det store overblik. Heri ligger en metode, som er uundværlig for enhver, der ikke vil miste modet undervejs.

Men heldigvis er livet andet end gråvejrstoner. Solen bryder med mellemrum frem på den mentale himmel, og så gælder det om at nyde det. Det fortæller Kirsten Alstrup om i sin lille artikel GLÆDE.

Dog ... hvor meget er vi selv herrer over? Det har Margaretha Granström og Kjell Höglund sat sig for at undersøge i deres artikel SKÆBNE OG/ELLER FRI VILJE?

Efterhånden som den unaturlige trætheds blokerende tanker svinder for et større overblik, indtræder en mere spontan og udadvendt væremåde, som Walter Christiansen har været opmærksom på i sin artikel KOSMISK UBEREGNELIGHED.

Men dét at få et større overblik er ikke uden risiko. Dette overblik er jo i starten først og fremmest af teoretisk art. Og ét er søkort at forstå, et andet skib at føre. Det fortæller Erik Gerner Larsson om i sin artikel OM AT HAVE FOR HØJE TANKER OM SIG SELV.

At bevare overblikket og stille og roligt lade det smitte af på sin daglige væremåde er langt sværere end at tilegne sig dette overblik. Det er vi nok mange, der har erfaret. Heldigvis står og falder dette projekt ikke med forståelse og god vilje. Hvid magi i form af bøn og meditation betyder meget mere, end mange er klar over. Det fortæller Per-Anders Hedlund om i sin artikel MEDITATIONEN I VOR HVERDAG.

Og hermed er der lagt op til et nyt år med fornyet tro, håb og kærlighed samt tolv nye numre af KOSMOS.

GODT NYTÅR!

sh