Gå frem
Symbol 1: Guds ånd over vandene
Guds ånd over vandene
Gå frem
Symbol 1: Guds ånd over vandene
Guds ånd over vandene
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 1

Resume af forklaring til symbol 1 – Guds ånd over vandene:

Ånd er det samme som bevidsthed og findes bag ved alle naturens og verdensaltets skabelsesprocesser. Disse processer er alle bygget planmæssigt op og er i deres slutfacit til glæde for levende væsener. Al skabelse udgår fra et levende “nogets” bevidsthed, vilje og kraft. Dette noget har fået betegnelsen “Gud” og dets bevidsthed har fået betegnelsen Guds ånd.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 1 og Livets Bog, bind 1.

Centrale detaljer i symbolet:

  • Lyscentret foroven symboliserer det skabende “Noget” eller Guddommen.
  • Strålehavet viser Guddommens altgennemtrængende skabende ånd, bevidsthed, vilje og kraft.
  • De mere eller mindre lyse felter i strålehavet udgør kosmiske verdensimpulser.
  • Dobbeltcirklen viser jordkloden og dens menneskehed, som er i berøring med tre verdensimpulser. Den nederste viser de primitive menneskers bevidsthedsliv. Den midterste viser den verdensimpuls, fra hvilken buddhismen, kristendommen og islam er udgået. Den øverste impuls viser den nye verdensimpuls, som vil klargøre den religiøse eller virkelige side af livet som absolut videnskab.
Se også