Gå tilbage
Symbol 12: Grundenergiernes kombinationer
Grundenergiernes kombinationer
Gå frem
Symbol 12: Grundenergiernes kombinationer
Grundenergiernes kombinationer
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 12

Resume af forklaring til symbol 12 – Grundenergiernes kombinationer:

Det levende væsen skaber sin bevidsthed ved hjælp af verdensaltets seks kraftkilder eller grundenergier. Kombinationen af de seks energier afgør, i hvilket af spiralkredsløbets seks tilværelsesplaner, væsenet er hjemmehørende. Gennem det evige kosmiske princip om hunger og mættelse bevæger væsenet sig i et rytmisk forløb igennem de seks tilværelsesplaner. Det er således væsenets egne ønsker og vilje, som fører det gennem kredsløbets mørkeregioner såvel som dets lysregioner.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 1 og Livets Bog, bind 2.

Centrale detaljer i symbolet:

  • De farvede felter mellem de sorte tværstriber udgør tilværelsesplanerne.
  • Tilværelsesplanet længst nede, markeret med indigo på de to sider, repræsenterer et spiralkredsløbs afsluttende salighedsrige. Derefter følger et nyt spiralkredsløb bestående af de seks tilværelsesplaner: rød – planteriget, orange – dyreriget, gul – det rigtige menneskerige, grøn – visdomsriget, blå – den guddommelige verden og indigo – salighedsriget. Derefter vises med rød farve begyndelsen til det næste spiralkredsløbs planterige.
  • De seks lodrette figurer i midten viser grundenergiernes udvikling. Den sker som en evig rytmisk bevægelse fra latent til kulminerende tilstand og tilbage til latent tilstand og således fortsættende.
Se også