Gå tilbage
Symbol 14: Det kosmiske spiralkredsløb 1
Det kosmiske spiralkredsløb 1
Gå frem
Symbol 14: Det kosmiske spiralkredsløb 1
Det kosmiske spiralkredsløb 1
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 14

Resume af forklaring til symbol 14 – Det kosmiske spiralkredsløb 1:

Alle levende væsener indgår i et evigt organisk samarbejde, som er organiseret i spiralkredsløb. I hvert kredsløb oplever væsenerne en bevægelse fra mørke eller uvidenhed til lys eller kosmisk bevidsthed og kærlighed. Og derefter videre til nye spiralkredsløbs mørke- og lysoplevelser. Hvert nyt spiralkredsløb opleves i en ny variation. Hvert levende væsen er et makrovæsen, som giver livsrum og livsbetingelser for mikrovæsener i underliggende spiraler, samtidig med at det som mikrovæsen selv får livsrum af makrovæsener i overliggende spiraler.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 1.

Centrale detaljer i symbolet:

  • Symbolet repræsenterer syv kosmiske spiralkredsløb.
  • Det mellemste, markeret med D, symboliserer det kredsløb, vi selv befinder os i, og som udgør vort mellemkosmos.
  • Spiralkredsløbene A-C udgør vores mikrokosmos. C-spiralen symboliserer vores organvæsener. B-spiralen vores cellevæsener og A-spiralen de mikroliv, der betegnes som stof eller materie.
  • Spiralkredsløbene E-G udgør vores makrokosmos. E-spiralen er hjemsted for kloder og planeter, F-spiralen rummer solsystemet og G-spiralen mælkevejsystemet.
  • Spiralkredsløbet fortsætter i det uendelige både i makro- og i mikrokosmos.
Se også