Gå tilbage
Symbol 19: Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)
Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)
Gå frem
Symbol 19: Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)
Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 19

Resume af forklaring til Symbol 19 – Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok):

Symbolet symboliserer mørkets kulmination. Med de kosmiske analyser kan vi begynde at skimte løsningen på mørkets og det såkaldte ”ondes” mysterium. Mørket er i virkeligheden et guddommeligt led i den store indvielse i Guds bevidsthed, som alle mennesker på jorden skal opleve. Uden dette led ville Guds skabelse af mennesket i sit billede være en total umulighed. Det sker udelukkende ved, at Gud lader sin søn, det evige levende væsen, opleve det fuldstændige mørke, for derigennem at gøre ham til et geni i kundskaben om ”det onde” og ”det gode” i tilværelsen. Oplevelsen af ”det onde” skyldes mangel på kosmisk viden og næstekærlighed. Det bærende i mørkets kulmination er det dræbende princip. Dette princip opretholdes gennem oplevelsen af fjendskab og troen på, at der findes uretfærdighed. Kosmisk set kan ingen gøre eller lide uret.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 2.

Centrale detaljer i symbolet:

  • De orangefarvede felter forneden, adskilt af gule felter, symboliserer en række af væsenets inkarnationer.
  • Trekanten og hjertet er udtryk for væsenets jeg og dets organisme.
  • Den brede orangefarvede bue til venstre symboliserer en tilbagevendende skæbnebue, der er virkningen af en ond eller mørk handling, som væsenet har udløst mod sin næste.
  • Personen, naturen eller redskabet, som udløser den tilbagevendende mørke skæbnebue, opfattes som en fjende eller en uretfærdighed. Dette symboliseres af sabelen til venstre. Så længe væsenet ikke forstår, at det selv er ophav og årsag til sin skæbne, fortsætter det med at reagere på en dræbende måde. Dette symboliseres af sabelen til højre og den orangefarvede bue der går op til højre. Dermed udløses en ny mørk skæbnebue, som vil vende tilbage til væsenet selv.
  • Dødningehovedet symboliserer den kolde materialismes opfattelse af, at døden er en total udslettelse af det levende væsen.
  • Ildhavet symboliserer krig og elendighed.
  • Vulkanen symboliserer naturkatastrofer.
  • Stråleglorien bag materialismens og gudløshedens natsorte dødshimmel udtrykker lyset fra de højeste åndelige verdener.
Se også