Gå tilbage
Symbol 21: Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1
Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1
Gå frem
Symbol 21: Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1
Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 21

Resume af forklaring til symbol 21 – Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1:

Symbolet skal symbolisere, hvorledes det levende væsen og Guddommen evigt er organisk forbundet med hinanden. Bevidstheden om denne organiske forbindelse gennemgår forskellige stadier hos jordmennesket. I begyndelsen bæres den af en anelsesevne og en heraf frembragt tro på en Guddoms eksistens. Gradvis erstattes troen af selvoplevet viden, fordi intelligensevnen vokser i menneskets psyke. Herved kommer mennesket i første omgang til at opleve fysisk eller materielt, hvilket resulterer i, at kun materielle facitter opleves som realistiske fakta. Dermed kommer mennesket så langt væk fra Guddommen, som det bevidsthedsmæssigt er muligt. Gennem oplevelsen af det mørke, som er konsekvensen af materialismen og gudløsheden, opstår den humane evne, som er ophav til intuitionsevnen, som igen udgør sansen for kosmisk oplevelse.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 2.

Centrale detaljer i symbolet:

Symbolet består af tre dele.

Symbolfiguren i den højre del viser, at ethvert levende væsen befinder sig midt i verdensaltet eller Guddommen, og at det lever i en evig vekselvirkning med Gud.

 • Figuren inden for det sorte takkede felt symboliserer det levende væsen eller gudesønnen.
 • Figuren uden for det sorte takkede felt symboliserer verdensaltet eller Guddommen.
 • Det takkede sorte felt skal markere, at afstanden mellem Gud og gudesønnen evigt er den samme, ligegyldigt om gudesønnen ved det eller ikke ved det.

Den øverste venstre del af symbolet viser fire stadier i forbindelsen mellem det levende væsen og Gud. De runde figurer med trekanten symboliserer det levende væsen i hvert af de fire stadier.

 • Figuren længst til venstre beskriver et naturmenneskes første anelse om højere væsener, ånder eller guders eksistens.
 • Den næste figur symboliserer et væsen, som tror på én sand og virkelig Guddom.
 • Den tredje figur symboliserer det materialistiske og gudløse menneske.
 • Den fjerde figur symboliserer det færdige menneske med en dagsbevidst oplevelse af Gud.

Den nederste venstre del af symbolet viser kommunikationen mellem det fysiske og det åndelige plan.

 • Det nederste felt med de orangefarvede trekanter symboliserer fysiske mennesker på det fysiske plan.
 • De to felter ovenfor med gule trekanter symboliserer åndelige væsener på åndelige tilværelsesplaner.
 • I det nederste felt indgår følgende fem afsnit:
  • Det første afsnit fra venstre viser et væsen, som henvender sig til et andet væsen om hjælp. Dette andet væsen vil eller kan ikke hjælpe.
  • Det andet afsnit viser et væsen, som beder til Gud om hjælp og bliver bønhørt ved, at et andet fysisk væsen tilskyndes fra det åndelige plan til at komme til hjælp
  • Det tredje afsnit viser et væsen med høj intellektuel og åndelig standard, som i sin skabelse ubevidst bliver inspireret fra det åndelige plan.
  • Det fjerde afsnit viser kommunikation med åndelige væsener ad mediumistisk vej.
  • Det femte afsnit viser et kosmisk bevidst væsens dagsbevidste forbindelse med de åndelige planer.
Se også