Gå tilbage
Symbol 26: Det kommende fuldkomne menneskerige
Det kommende fuldkomne menneskerige
Gå frem
Symbol 26: Det kommende fuldkomne menneskerige
Det kommende fuldkomne menneskerige
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 26

Resume af forklaring til symbol 26 – Det kommende fuldkomne menneskerige:

Symbolet symboliserer jordklodens kommende færdigudviklede menneskehed. Alt vil udvikle sig mod internationalisme. Alle verdens stater vil blive forenede til én stat med en fælles verdensregering. Alle jordens naturværdier vil blive fælles ejendom for hele menneskeheden. Gennem den menneskelige skabeevne omskabes naturværdierne til brug for opretholdelsen af det daglige liv. Denne skabeevne repræsenterer den eneste sande værdienhed og vil afløse pengesystemet. Hvert menneske vil selv præstere det antal arbejdstimer, som dets eget liv koster fra fødsel til død. Ingen kan leve på andres bekostning. Verdensstaten vil naturligvis få sit eget særlige internationale sprog.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 2.

Centrale detaljer i symbolet:

  • Den gule sol i midten symboliserer hele menneskehedens fælles regering.
  • De runde hvide felter med de sorte pile symboliserer jordens forskellige nationer. De befinder sig alle i solens stråler, hvilket betyder, at de er underlagt den fælles regering.
  • At strålerne er gule og grønne symboliserer, at staterne regeres ved intellektualiseret følelse, som igen er det samme som næstekærlighed.
  • Den blå stjerne midt i den gule sol symboliserer, at verdensregeringen består af kosmisk bevidste væsener.
  • Den hvide trekant symboliserer verdensaltets evige ophav og sande Gud.
  • De yderste nedadgående orangefarvede og gule stråler symboliserer de mørke respektive de humane trosreligioner. De har ikke mere nogen særlig magt i verdensriget.
  • Den store hvide stråle, der udgør den evige sandhed eller livsmysteriets løsning i form af videnskab, er den fremherskende.
Se også