Gå tilbage
Symbol 31: Det levende væsens sanseevne og verdensaltet
Det levende væsens sanseevne og verdensaltet
Gå frem
Symbol 31: Det levende væsens sanseevne og verdensaltet
Det levende væsens sanseevne og verdensaltet
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 31

Resume af forklaring til symbol 31 – Det levende væsens sanseevne og verdensaltet:

Symbolet viser det endnu ufærdige menneskes begrænsede virkelighedsopfattelse. Kosmisk set er alle væsener det samme væsen. At de fremtræder som tusinder og atter tusinder af forskellige racer og arter, er forårsaget af, at de almindeligvis bedømmes efter deres fysiske organisme. Denne organisme er absolut ikke selve væsenet, men derimod kun dets redskab til skabelse og oplevelse af livet. Det er naturligvis fejlagtigt at bedømme væsenets virkelige eller absolutte identitet efter denne dets organisme, og især fordi denne er timelig og skal forgå.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 3 og Bisættelse.

Centrale detaljer i symbolet:

  • Keglefiguren til venstre symboliserer verdensaltet. I dette verdensalt befinder sig alt, hvad der eksisterer.
  • Trappeformationen til højre symboliserer udviklingsstigen, på hvis trin alle eksisterende levende væsener befinder sig. Hvert trappetrin symboliserer et udviklingstrin.
  • Trekanten symboliserer et levende væsen.
  • Den lysende stråle, som udgår fra det levende væsen, symboliserer dets sansebegavelse, det vil sige dets manifestations- og livsoplevelsesevne. Strålen viser, at det ufærdige menneske har en begrænset sanseevne. Det kommer til at se verdensaltet i sit eget særlige begrænsede perspektiv, men opfatter dette perspektiv som den sande virkelighed. Det har svært ved at forstå den opfattelse af verdensaltet, som mennesker på de over- og underliggende udviklingstrin har. Denne manglende forståelse af andre menneskers livsopfattelse er grunden til intolerance, krig og lidelse.
Se også