Gå tilbage
Symbol 36: Det evige livs struktur
Det evige livs struktur
Gå frem
Symbol 36: Det evige livs struktur
Det evige livs struktur
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 36

Resume af forklaring til symbol 36 – Det evige livs struktur:

Symbolet viser et afsnit af livets evige vej. Denne vej har ikke har nogen som helst begyndelse eller afslutning. Vejen udgør selve det levende væsens evige liv. Den udgør bevægelsen, skabelsen og oplevelsen omkring væsenets evige faste punkt, som er dets jeg og overbevidsthed. Hele denne bevægelse, skabelse og oplevelse er Guds evige ånd i funktion. Denne Guds evige ånd i funktion er det samme som skabelsen og opretholdelsen af de levende væseners bevidsthed, hvilket igen er det samme som det, vi kalder livet.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 4, Livets Bog, bind 4 og Logik.

Centrale detaljer i symbolet:

  • Trappefiguren forneden symboliserer spiralkredsløbets riger.
  • Farverne i den brede tværgående figur oven for trappeformationen udtrykker de forskellige grundenergier, gennem hvilke spiralkredsløbet er inddelt i de seks riger. I hvert rige findes en lys og en mørk rund figur. Den lyse figur symboliserer den primære del, som er i tiltagende og kulminerer. Den mørke figur symboliserer den sekundære del, som er degenererende i overgangen fra et rige til et andet.
  • Den næste tværgående flerfarvede figur opefter symboliserer de samme riger, men viser, hvor harmonisk, blid og umærkelig overgangen er, når rigerne vokser frem og ud af hinanden.
  • De runde figurer i det øverste felt symboliserer de levende væseners voksende sansekapacitet på vejen frem gennem rigerne – fra et mindste til et højeste kulminerende stadium.
  • Den aflange hvide figur i venstre side af symbolets mørke felt symboliserer den nuværende jordiske menneskeheds begrænsede sansekapacitet.
Se også