Gå tilbage
Symbol 38: Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde
Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde
Gå frem
Symbol 38: Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde
Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 38

Resume af forklaring til symbol 38 – Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde:

Symbolet symboliserer menneskenes udvikling fra animalsk til vegetabilsk ernæring. Det er absolut ikke en livsbetingelse for mennesket, at det skal leve af animalsk føde. Så længe det dræber dyr for at spise deres kød og blod, kan det ikke forvente sig en sygdomsfri tilværelse. Og så længe vil krigen fortsat hærge menneskeheden. At det enkelte menneske ikke selv dræber og slagter de dyr, som indgår i føden, fritager det ikke fra medansvaret. Den vegetabilske føde er den bedst egnede kost for mennesker på det nuværende udviklingstrin. Efterhånden, som udviklingen skrider frem, vil menneskene mere og mere forlade den grove vegetariske føde for til sidst i det rigtige menneskerige at overgå helt til den rene frugternæring.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 4 og småbog 5 “Den ideelle føde”.

(Note: Martinus har anvendt tre varianter af dette symbol, som er gengivet som symbol 38, 67 og 67A)

Centrale detaljer i symbolet:

 • Det nederste store orangefarvede trappetrin symboliserer dyreriget.
 • Den animalske føde er symboliseret ved det violette felt med de gule, grønne og røde partikler, som er levende væsener i mikroform. Kun en mindre del af disse såkaldte ”livsenheder” kan optages som næring i organismen, nemlig de livsenheder der er markeret med rødt. De findes i indkapslet form i den indtagne føde, og derfor medfører fordøjelsen en drabsproces, som udskiller og frigør de røde livsenheder til næringsoptagelse. De øvrige livsenheder opløses i mavesyren og udskilles via tarmsystemet. Disse animalske livsenheder er så udviklede væsener, at de oplever smerte og lidelse under drabsprocessen.
 • Den orangefarvede siksaklinje symboliserer, at der er tale om en grov dyrisk føde.
 • Den flerfarvede runde figur til højre for siksaklinjen symboliserer en ”kødlivsenhed”.
 • Den orangefarvede solfigur yderst til højre symboliserer, at selvom dyrerigets kødernæring bygger på det dræbende princip, så er det i sin dybeste analyse identisk med lys i den guddommelige skabelsesplan.
 • Det næstnederste store trappetrin symboliserer den del af dyreriget, hvor det jordiske ufærdige menneske befinder sig. For nutidens mennesker udgør den vegetabilske føde den bedst egnede ernæring.
 • Den gule siksaklinje symboliserer den grovere del af denne føde, som består af rødder, blade og stilke. Her findes de røde livsenheder også i indkapslet form og skal frigøres via fordøjelsesprocessen. Men da livsenhederne i denne materie tilhører planteriget, kan de ikke direkte opleve smerte og lidelse under fordøjelsen.
 • Den blå siksaklinje symboliserer det modne frugtkød. Det består udelukkende af røde livsenheder, der kan inkarnere direkte som næring i menneskets fysiske organisme.
 • Den runde figur til højre for siksaklinjerne symboliserer en ”plantelivsenhed”, som kun indeholder røde livsenheder.
 • Det tredje store trappetrin symboliserer det rigtige menneskerige. I den fysiske del af dette plan udgør det modne frugtkød den naturlige føde, som er symboliseret ved den blå siksaklinje. Ernæringen blandes her med lufternæring.
 • Den helt lysgule sol yderst til højre symboliserer, at dette område repræsenterer det helt fuldkomne kostprincip.
 • De øverste trappetrin markeret med grønt og blåt symboliserer visdomsriget og den guddommelige verden. På disse superkosmiske tilværelsesplaner eksisterer der ingen fysisk føde.
 • Figuren i det øverste venstre hjørne symboliserer det ufærdige menneskes forhold til de tre skildrede kostområder. Trekanten og det violette område symboliserer dets overbevidsthed. Området udenfor overbevidstheden symboliserer væsenets fysiske legeme og fordøjelsen i de tre kostområder.
Se også