Gå tilbage
Symbol 39: Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier
Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier
Gå frem
Symbol 39: Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier
Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 39

Resume af forklaring til symbol 39 – Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier:

Symbolet symboliserer jordmenneskenes tilknytning til henholdsvis den gamle og den nye verdensimpuls, som er betinget af følelsens og intelligensens udviklingsniveau og indbyrdes forhold i deres bevidsthed. Jordmenneskets modtagelighed for en ny åndelig kultur er ikke noget, det kan afgøre med sin vilje. Det afgørende er den bag ved dets vilje eksisterende åndelige kvalitet, der igen repræsenteres af de i dets bevidsthed førende sjælskræfter. Disse kræfter er for hvert individ et resultat af dets samlede erfaringer eller oplevelser og dets forudgående anlæg og vaner. Da jordmenneskene i meget stor udstrækning tror, at deres medvæseners holdning til åndelige problemer kun er et spørgsmål om vilje, kommer de ofte til at forgribe sig på hverandres mening om livet eller opfattelse af tilværelsen.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 4 og Livets Bog, bind 1.

Centrale detaljer i symbolet:

 • Symbolet kan sammenholdes med symbol nr. 1, som viser, at jordkloden er i berøring med nogle store kosmiske verdensimpulser. Her på symbol 39 er jordkloden symboliseret ved den orangefarvede cirkel.
 • Den brede halvbueformede figur, der går gennem jordkloden, markerer den gamle verdensimpuls, som repræsenteres af de nuværende verdensreligioner.
 • De tre øverste gule og grønne figurer til venstre symboliserer tre kategorier af mennesker, som kun han få deres religiøse liv befordret videre af den nye verdensimpuls. Disse væsener forener sig, som vist med den punkterede linje, med den øverste stjerne til højre og betegnes som gruppe A.
 • De tre gule og grønne figurer forneden forener sig tilsvarende med den nederste stjerne til højre og betegnes som gruppe B. De symboliserer tre kategorier af mennesker, som endnu ikke er vokset fra den gamle verdensimpuls.
 • Da den gule farve er udtryk for følelse og den grønne farve for intelligens, viser figurerne den indbyrdes kombination af disse to store bevidsthedsfaktorer hos individerne.

Detaljer for gruppe A:

 • Den første figur til venstre udtrykker mennesker, som fremtræder med en jævnbyrdig intelligens og følelses. De udgør jordens mest fremstående repræsentanter i åndelig udvikling.
 • Den næste figur udtrykker mennesker med et for stærkt udviklet følelsesliv i forhold til intelligenslivet. Det kan forekomme hos meget forskellige mennesker, lige fra geniale kunstnere til fanatiske tilhængere af nye religiøse samfund. Inden for denne kategori udbreder sig i særlig grad de ulykkelige ægteskabers zone.
 • Den sidste af de tre figurer udtrykker mennesker med et for stærkt udviklet intelligensliv i forhold til følelseslivet. Det kan ligeledes forekomme hos meget forskellige mennesker, lige fra geniale videnskabsmænd, politikere og fødte forretningsfolk til antireligiøse mennesker og de såkaldte ”storforbrydere”.

Detaljer for gruppe B:

 • Den første af de tre nederste figurer udtrykker væsener med en jævnbyrdig intelligens og følelse. De udgør de oprigtigt troende, mest balancerede og ædleste væsener inden for verdensreligionerne.
 • Den næste figur udtrykker væsener med for megen følelse i forhold til intelligensen, hvilket kan få dem til at fremtræde som overreligiøse. Det kan vise sig i form af maskeret intolerance eller forfølgelse af anderledes tænkende.
 • Den sidste af de nederste figurer udtrykker væsener, som fremtræder med for megen intelligens i forhold til følelsen. Da de i mange tilfælde ikke har nogen samvittighed i forhold til civilisationens love, havner de i stor udtrækning i en permanent disharmoni med disse love og fremtræder som forbrydere.
Se også