Gå tilbage
Symbol 42: Flagets struktur
Flagets struktur
Gå frem
Symbol 42: Flagets struktur
Flagets struktur
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 42

Resume af forklaring til symbol 42 – Flagets struktur:

Flaget fremtræder som symbol for hele verdensaltet. Det udgør dermed i sin struktur den allerhøjeste formel for alt, hvad der er til, for alt, hvad der har været, og for alt, hvad der vil komme. Alt er således udtrykt i dette ene billede, som derfor retmæssigt kan betegnes som Guddommens, visdommens og kærlighedens symbol eller kendetegnet for ”den hellige ånd”.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 4.

Centrale detaljer i symbolet:

  • Den hvide trekant med de hvide stråler, som ses i midten, udtrykker verdensaltets grundanalyse eller ”det treenige princip”: skaberen, skabe- og oplevelsesevnen og det skabte, som også har fået betegnelserne: X1, X2 og X3.
  • Felterne med farverne rød, orange, gul, grøn, blå og indigo symboliserer de på de seks grundenergier baserede seks tilværelsesplaner, som verdensaltet fremtræder i.
Se også