Gå tilbage
Symbol 43: Symbol over “Livets Bog” på sit nuværende stadium (1933)
Symbol over “Livets Bog” på sit nuværende stadium (1933)
Gå frem
Symbol 43: Symbol over “Livets Bog” på sit nuværende stadium (1933)
Symbol over “Livets Bog” på sit nuværende stadium (1933)
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 43

Resume af forklaring til symbol 43 – Symbol over “Livets Bog” på sit nuværende stadium (1933):

Efter at det første bind af Livets Bog var udkommet i 1932, udfærdigede Martinus denne tegning for at give læserne et lille foreløbigt overblik over hele Livets Bog.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 4.

Centrale detaljer i symbolet:

  • Tegningen viser, at den færdige Livets Bog skulle fremtræde i fem afsnit, ligesom tegningen er opdelt i fem afsnit, markeret med de lodrette linjer.
  • De to første afsnit viser ”Fortalen” og ”Indledningen”. Derefter følger et stort afsnit, som i virkeligheden er den egentlige Livets Bog. Det to sidste afsnit er betegnet som ”Afslutningen” og ”Efterskrift”.
  • Den del af Livets Bog, som var færdig i 1932, er markeret med det lyse felt, mens de felter, der er markeret med punkterede linjer, viser den del, der ikke var færdig på dette tidspunkt.
  • De tre figurer, som strækker sig gennem hele tegningen fra trekanten i det første afsnit til trekanten i det sidste afsnit, symboliserer analyserne af de tre X’er. Den midterste figur udtrykker således analysen af X1, den øverste analysen af X2 eller moderenergien, mens den nederste udtrykker analysen af X3 eller tilværelsens seks grundenergier.
  • Trekanten er altid symbol for et levende væsen. På dette symbol udtrykker trekanten i det første afsnit Martinus selv. Trekanten i det sidste afsnit udrykker den gennem de store analyser åbenbarede evige Guddom. Guddommen er et, i alle dimensioner af kærlighed, visdom og salighed, lysende centrum eller levende væsen, i hvilket vi alle lever, røres og er.
Se også