Gå tilbage
Symbol 45: Menneskelegemet som stjernesystem
Menneskelegemet som stjernesystem
Gå frem
Symbol 45: Menneskelegemet som stjernesystem
Menneskelegemet som stjernesystem
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 45

 

Resume af forklaring til symbol 45 – Menneskelegemet som stjernesystem:

Når vi forestiller os et menneske, der er forstørret op, så det fylder hele vor himmel, hele verdensrummet, vil vi se det som et stjernesystem med lysende partikler i et stort tomrum. De lysende partikler svarer til de partikler, som vores organisme består af. Det der udfylder tomrummet mellem partiklerne er vores tankeverden.

Tankeverdenen er en kombination af elektriske, magnetiske kræfter. Denne tankekombination oplever vi som vor bevidsthed.

Det er bevidstheden, som opretholder organismens liv og indvirker på partiklernes placering. Vore ønsker, vort begær og vor vilje er dermed bestemmende for graden af sundhed eller sygdom i organismen.

Se Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5. Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.

Se også