Gå tilbage
Symbol 62: Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet
Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet
Gå frem
Symbol 62: Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet
Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 62

 

Resumé af forklaring til symbol 62 – Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet

Symbolet viser, hvordan intuitionsenergien (blå farve) er trængt ind i følelsesenergiens område (gul farve). Det sker ved, at menneskene på kunstig måde får udviklet intuitionen. Det kan f.eks. ske ved for meget meditation, hvor intuitionen kommer i gang, fordi de vil have den store oplevelse. De søger at få kosmiske glimt. Det vil resultere i, at der opstår en sjælelig forvirring, således at følelseslivet bliver helt ødelagt. Det vil så bringes videre ned til svaghed i organismen, men foreløbig vil det særligt rase i sjælelivet. Mennesket kan tro, at det er Kristus eller Gud selv, eller det tror, at det skal frelse verden. Det kan få så mange tåbelige tanker – alt sammen baseret på storhedsvanvid. Det sker altså ved en overdimensioneret intuition, som opstår ved alt for meget meditation. Man kan jo godt sidde og meditere og tænke sig vældigt op i ekstasetilstand, op i de høje tankearter, så man lige får et lynglimt eller en forbindelse med de højeste kræfter. Derved sker så denne eksplosion, fordi man ikke kan tåle det, før man er moden til det.

Se Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5. Se også udvalgte tekster i samme bogs anden del.

Se også