Gå tilbage
Symbol 65: Atomkatastrofernes udslag i organismen
Atomkatastrofernes udslag i organismen
Gå frem
Symbol 65: Atomkatastrofernes udslag i organismen
Atomkatastrofernes udslag i organismen
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 65

 

Resumé af forklaring til symbol 65 – Atomkatastrofernes udslag i organismen

Symbolet viser, hvordan kroppen ser ud med mange sygdomme. Øverst ser vi, hvordan det seksuelle, symboliseret med blå farve, er kommet ind i intelligensområdet, hvor det hele skulle være grønt. Der er kommet en intuitionsseksualisme ind i tankelivet, det vil sige seksuelle spekulationer, som skaber ødelæggelse af livet.

I området ved kønsorganerne ser vi tilsvarende, hvordan intellektualitet eller intelligensenergi er kommet ind i intuitionsområdet og forvirrer hele dette område. Følelsesenergi (gul farve) er trængt ind i tyngdeområdet, hvor det hele skulle være orange. Tyngdeenergi er trængt ind i følelsesområdet, hvor det hele skulle være gult. Intelligens er trængt ind i instinktområdet, hvor det hele skulle være rødt.

Når energierne er blandet så meget, skyldes det, at tankelivet har været ganske ukontrolleret. Heldigvis bliver det ikke så omfattende, som symbolet viser, for hver enkelt af lidelserne er så stærk, at væsenet nok skal begynde at standse op. Men det kan dog nå helt ned til en tilstand som åndssvagt, hvor det ikke kan manifestere sig på det fysiske plan uden at skulle mades og passes og plejes af andre. Men dette er så også vendepunktet.

Se Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5. Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.

Se også