Gå tilbage
Symbol 66: Mennesket i det fuldkomne tankeklima
Mennesket i det fuldkomne tankeklima
Gå frem
Symbol 66: Mennesket i det fuldkomne tankeklima
Mennesket i det fuldkomne tankeklima
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 66

 

Resumé af forklaring til symbol 66 – Mennesket i det fuldkomne tankeklima

Symbolet viser den strålende sunde menneskeorganisme i en tilstand, hvor det hele er normalt. Grundenergiernes farver er placeret over organismens forskellige dele, dog er instinktenergien i muskulaturen (rød farve) og hukommelsesenergien (indigo farve) i skelettet placeret nederst på symbolet.

Vi ser, at intuitionsenergien (blå farve) gør sig gældende nede i det seksuelle område og intelligensenergien (grøn farve) oppe i hjerneområdet. I hvert af disse to områder ses en figur. Den nederste symboliserer den ordinære eller primære pol, som har med det seksuelle at gøre. For manden er det den maskuline pol og for kvinden den feminine pol. Den øverste figur symboliserer den sekundære eller modsatte pol, som har med intellektualiteten at gøre: kunst, videnskab, humanitet og alle de mange menneskelige egenskaber. For manden er det feminine pol og for kvinden den maskuline pol. Det er denne pol eller det menneskelige i mennesket, der udvikler sig.

Den sekundære pol vokser nedad mod den primære pol, og de to poler skal vokse sammen og blive til ét. Det er disse poler, der bestemmer væsenets sjæleliv og tankegang. Det er nødvendigt at have polerne med i forklaringen, fordi de er med til at bestemme, hvad væsenet tænker, og tanken er med til at bestemme sundheden eller sygdommen i kroppen.

Mennesket vil først blive fuldkomment og opleve den store fødsel, når den sekundære pol er vokset ned og blevet jævnbyrdig med den primære pol.

Se Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5. Se også udvalgte tekster i samme bogs anden del.

Se også