Gå tilbage
Symbol 7: Livsenhedsprincippet
Livsenhedsprincippet
Gå frem
Symbol 7: Livsenhedsprincippet
Livsenhedsprincippet
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 7

Resume af forklaring til symbol 7 – Livsenhedsprincippet:

Verdensaltet er en uendelig enhed, som udgør et altomfattende væsen, nemlig Guddommen. Guddommen består af alle eksisterende levende væsener. Disse er organiserede som liv inden i liv. Det vil sige, at hvert væsen både er et makrovæsen, som giver livsrum til mikrovæsener, og et mikrovæsen, som får livsrum af et større makrovæsen. På denne måde er alle levende væsener urokkeligt livsbetingende for hinanden.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 1, Logik og småbog 5 “Den ideelle føde”.

Centrale detaljer i symbolet:

  • Trekanten og det hvide felt i midten symboliserer jeget og dets overbevidsthed. Feltet udenom symboliserer dets fysiske organisme og dets bevidsthed.
  • Gentagelsen af symbolet i mange mindre formater viser, at de levende væseners organismer er indbyggede i levende væseners organismer.
  • Vores fysiske organisme udgør livsrum for vores organer, som igen udgør livsrum for cellerne, som udgør livsrum for endnu mindre mikrovæse­ner og således videre nedad i det uendelige.
  • På samme måde udgør vores fysiske krop et mikrovæsen i jordklodens organisme, som er mikroorganisme i solsystemets organisme, som igen er mikroorganisme i mælkevejssystemet og således videre opad i det uendelige.
Se også