Gå tilbage
Symbol 72: Skæbneelement og talentkerner under inkarnation
Skæbneelement og talentkerner under inkarnation
Gå frem
Symbol 72: Skæbneelement og talentkerner under inkarnation
Skæbneelement og talentkerner under inkarnation
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 72

 

Resumé af forklaring til symbol 72 – Skæbneelement og talentkerner under inkarnation

Symbolet viser det samme som symbol 71, men er suppleret med pile, som illustrerer talentkerneprincippets samspil med den inkarnerede fysiske organisme.

Talentkernerne i skæbneelementet, som findes i overbevidstheden, overlever i den åndelige verden, indtil væsenet igen skal fødes i den materielle verden. I moderlivet vil disse talentkerner gå i forbindelse med moderens og faderens anlæg, og det nye foster bliver dannet. Fostrets kvalitet vil afhænge af dets egne talentkerner.

På symbolet ser vi, at talentkernerne for visse organopbygninger er ødelagte til en sådan grad, at legemet vil få nogle hertil svarende defekter. Denne beskadigelse af talentkernerne blev skabt i tidligere liv. Årsagen kan være indtagelse af drastiske skadelige midler som narkotika, alkohol og tobak, der ødelægger kroppen og dermed også talentkernerne. Men også spisning af kød igennem flere liv skaber den samme nedbrydende tilstand, fordi menneskets natur nu er alt for forfinet til at leve af en sådan grov føde, som forårsager vold og drab.

Når så mange mennesker i dag savner den normale begavelse eller er tilbagestående i skolen osv., skyldes det, at de mere eller mindre har ødelagt nogle af deres organer i tidligere liv. Men menneskene kan overvinde disse virkninger, når de får styrke og kraft til at vænne sig af med den fejlagtige levevis.

Se Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5. Se også udvalgte tekster i samme bogs anden del.

(Note: De tre symboler nr. 71, 72 og 73 indgår tillige som dele af det samlede symbol nr. 74)

Se også