Gå tilbage
Symbol 74: Den defekte organisme og skæbneelementet
Den defekte organisme og skæbneelementet
Gå frem
Symbol 74: Den defekte organisme og skæbneelementet
Den defekte organisme og skæbneelementet
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 74

 

Resumé af forklaring til symbol 74 – Den defekte organisme og skæbneelementet

Symbolet viser den karma, der opstår ved menneskenes væremåde rettet direkte mod dem selv. I god tro gør de mange ting, som er direkte ødelæggende for deres organisme.

Det runde lilla felt i midten symboliserer væsenets overbevidsthed. Her findes i den indre orange ring talentkernerne for opbygning af den fysiske organisme. Den ydre orange ring symboliserer den fysiske krop med dens forskellige organer.

De brune og mørke områder i talentkernerne viser, at de er defekte. Defekterne er et resultat af, hvordan man har behandlet sig selv i tidligere liv. Defekterne overføres til den nye fysiske organisme, og de ses her som de brune og mørke områder for de berørte organer. Der kan ligefrem være tale om, at mentaliteten er i forrådnelse. Forrådnelsen kan opstå ved narkotiske nydelser, alkoholindtagelse eller tobaksrygning, og den kan også opstå ved nedbrydende tankearter, bitterhed, vrede osv. Det er alt sammen noget, der stammer fra væsenets væremåde mod sig selv.

Symbolet viser denne kulminerende grad af ødelæggelse i form af den totale åndssvaghed. Ødelæggelsen er opstået som en gennem flere år langsomt voksende sygdom, som har sin årsag i en permanent nedbrydende livsførelse. Den fremtræder derfor altid som en medfødt sygdom.

Ødelæggelsen vil nå et maksimum eller en kulmination, og derfra vil det vende. Der opstår igen en længsel efter normalitet. Ved gradvis at opbygge naturlige vaner og talenter gennem nogle liv, genskaber individet en sund organisme – og vil være umådeligt beriget af sine svære erfaringer.

Se Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 5. Se også udvalgte tekster i samme bogs anden del.

(Note: I dette symbol indgår de tre forudgående symboler nr. 71, 72 og 73)

Se også