Gå tilbage
Symbol 78: Jordklodens mineralepoke
Jordklodens mineralepoke
Gå frem
Symbol 78: Jordklodens mineralepoke
Jordklodens mineralepoke
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 78

 

Resume af forklaring til symbol 78 – Jordklodens mineralepoke

Generelt om symbolerne 78-85
Symbolerne 78-85 viser jordklodens forskellige udviklingsepoker. Jordkloden er et levende væsen og går som alle andre levende væsener igennem spiralkredsløbet. I symbolernes midte ser vi jordklodens fysiske legeme. De omgivende farvede strålefelter symboliserer jordklodens åndelige verden eller bevidsthedsområderne. Det store strålefelt viser jordklodens dagsbevidsthed i den respektive udviklingsepoke. Kredsen af takkede figurer i midten af det store strålefelt symboliserer polstrukturen. Energierne i de ydre felter vokser frem med udviklingen og indtager dagsbevidsthedens plads for derefter at degenerere og forsvinde bort i de indre felter.

Jordklodens åndelige verden er dels befolket med væsener, der er på gennemrejse på grund af reinkarnation, og dels med væsener, der er hjemmehørende i dette område.

Forklaring til symbol 78
Symbolet viser jordkloden i dens mineraltilstand, millioner og atter millioner af år tilbage i tiden. At Amerika er tegnet i midten, markerer kun, at det er jordkloden, vi betragter. Kontinenterne så ikke sådan ud dengang, de ændrer sig jo.

På symbolet ser man jordklodens bevidsthed i salighedsriget, det vil sige i sit erindringsmateriale fra et tidligere spiralkredsløb. Kloden havde ingen fysisk dagsbevidsthed. Livet var dødt på det materielle plan, der var kun mineraltilstand.

  • Det store indigo strålefelt symboliserer klodens dagsbevidsthed, som bæres af dens hukommelsesenergi.
  • Kredsen af de hvide takkede figurer i midten på det indigo strålefelt symboliserer polstrukturen.
  • De øvrige bevidsthedsenergier, instinkt (rød farve), tyngde (orange farve) og følelse (gul farve), udvikler sig efterhånden ind i jordens dagsbevidsthed, mens intelligens (grøn farve) og intuition (blå farve) degenererer og forsvinder.

Disse mentale områder modsvarer også barnets fostertilstand i moders liv.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 6. Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.

Se også