Indrammet symbol af Martinus på væg
Udforsk symbolerne

Martinus beskrev ikke kun sit åndsvidenskabelige verdensbillede i tekst, han tegnede også 100 symboler. Han ønskede med symbolerne at give et let tilgængeligt overblik over de principper og love, som ifølge hans analyser ligger til grund for livet og det samlede verdensalt.

Du kan se alle symboler i oversigten nedenfor. Forklaringen til hvert enkelt symbol kommer frem, når du klikker på symbolet.

Symbolerne og de tilhørende forklaringer er også publiceret i bøgerne Det evige verdensbillede 1-6. Hvis du vil vide, hvornår det enkelte symbol er udarbejdet, kan du slå det op i oprindelsesoversigten.


Symboloversigt
Symbol 1: Guds ånd over vandene
Symbol 1
Guds ånd over vandene
Symbol 2: Verdensgenløsnings­princippet
Symbol 2
Verdensgenløsnings­princippet
Symbol 3: Intolerance
Symbol 3
Intolerance
Symbol 4: Vejen mod lyset
Symbol 4
Vejen mod lyset
Symbol 5: Kosmisk bevidstløshed
Symbol 5
Kosmisk bevidstløshed
Symbol 6: Det levende væsen 1
Symbol 6
Det levende væsen 1
Symbol 7: Livsenhedsprincippet
Symbol 7
Livsenhedsprincippet
Symbol 8-9-10: Det treenige princips tre analyser
Symbol 8
Det treenige princips tre analyser
Symbol 11: Det evige verdensbillede, det levende væsen 2, den evige Guddom og de evige gudesønner
Symbol 11
Det evige verdensbillede, det levende væsen 2, den evige Guddom og de evige gudesønner
Symbol 12: Grundenergiernes kombinationer
Symbol 12
Grundenergiernes kombinationer
Symbol 13: Den evige verdensplan
Symbol 13
Den evige verdensplan
Symbol 14: Det kosmiske spiralkredsløb 1
Symbol 14
Det kosmiske spiralkredsløb 1
Symbol 15: Loven for bevægelse
Symbol 15
Loven for bevægelse
Symbol 16: Evighedslegemet
Symbol 16
Evighedslegemet
Symbol 17: Reinkarnation, kredsløb og årstider
Symbol 17
Reinkarnation, kredsløb og årstider
Symbol 18: Det levende væsens skæbnebuer
Symbol 18
Det levende væsens skæbnebuer
Symbol 19: Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)
Symbol 19
Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok)
Symbol 20: Syndernes forladelse
Symbol 20
Syndernes forladelse
Symbol 21: Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1
Symbol 21
Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1
Symbol 22: Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 2
Symbol 22
Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 2
Symbol 22a: Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede
Symbol 22a
Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede
Symbol 23: Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse
Symbol 23
Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse
Symbol 24: Det ufærdige menneskerige
Symbol 24
Det ufærdige menneskerige
Symbol 25: Menneskehedens karma
Symbol 25
Menneskehedens karma
Symbol 26: Det kommende fuldkomne menneskerige
Symbol 26
Det kommende fuldkomne menneskerige
Symbol 27: Jordklodens kosmiske stråleglans
Symbol 27
Jordklodens kosmiske stråleglans
Symbol 28: Det evige liv eller livsstigen
Symbol 28
Det evige liv eller livsstigen
Symbol 29: Kosmiske udviklingsbaner
Symbol 29
Kosmiske udviklingsbaner
Symbol 30: Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse
Symbol 30
Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse
Symbol 31: Det levende væsens sanseevne og verdensaltet
Symbol 31
Det levende væsens sanseevne og verdensaltet
Symbol 32: De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning
Symbol 32
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning
Symbol 33: De dyriske og menneskelige tankeklimaer
Symbol 33
De dyriske og menneskelige tankeklimaer
Symbol 33a: Resume af forklaring til symbol 33A – Registrering af symbol nr. 33
Symbol 33a
Resume af forklaring til symbol 33A – Registrering af symbol nr. 33
Symbol 34: Parringsakten eller Guds ånd i mørket
Symbol 34
Parringsakten eller Guds ånd i mørket
Symbol 35: Polprincippets kosmiske kredsløb
Symbol 35
Polprincippets kosmiske kredsløb
Symbol 36: Det evige livs struktur
Symbol 36
Det evige livs struktur
Symbol 37: Den tilslørede og afslørede evige sandhed
Symbol 37
Den tilslørede og afslørede evige sandhed
Symbol 38: Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde
Symbol 38
Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde
Symbol 39: Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier
Symbol 39
Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier
Symbol 40: Korsets tegn
Symbol 40
Korsets tegn
Symbol 41: Stjernesymbolet
Symbol 41
Stjernesymbolet
Symbol 42: Flagets struktur
Symbol 42
Flagets struktur
Symbol 43: Symbol over “Livets Bog” på sit nuværende stadium (1933)
Symbol 43
Symbol over “Livets Bog” på sit nuværende stadium (1933)
Symbol 44: Loven for tilværelse – elsker hverandre!
Symbol 44
Loven for tilværelse – elsker hverandre!
Symbol 45: Menneskelegemet som stjernesystem
Symbol 45
Menneskelegemet som stjernesystem
Symbol 46: Menneskets atomverden og grundenergierne
Symbol 46
Menneskets atomverden og grundenergierne
Symbol 47: Den sunde menneskeorganisme
Symbol 47
Den sunde menneskeorganisme
Symbol 48: Sygdom i menneskeorganismen
Symbol 48
Sygdom i menneskeorganismen
Symbol 49: Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden
Symbol 49
Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden
Symbol 50: Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet
Symbol 50
Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet
Symbol 51: Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet
Symbol 51
Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet
Symbol 52: Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet
Symbol 52
Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet
Symbol 53: Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet
Symbol 53
Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet
Symbol 54: Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet
Symbol 54
Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet
Symbol 55: Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet
Symbol 55
Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet
Symbol 56: Den sunde atomvirksomhed i organismen
Symbol 56
Den sunde atomvirksomhed i organismen
Symbol 57: Elektronsprængning i menneskets atomverden
Symbol 57
Elektronsprængning i menneskets atomverden
Symbol 58: Atomforgiftning
Symbol 58
Atomforgiftning
Symbol 59: Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet
Symbol 59
Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet
Symbol 60: Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet
Symbol 60
Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet
Symbol 61: Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet
Symbol 61
Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet
Symbol 62: Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet
Symbol 62
Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet
Symbol 63: Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet
Symbol 63
Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet
Symbol 64: Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet
Symbol 64
Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet
Symbol 65: Atomkatastrofernes udslag i organismen
Symbol 65
Atomkatastrofernes udslag i organismen
Symbol 66: Mennesket i det fuldkomne tankeklima
Symbol 66
Mennesket i det fuldkomne tankeklima
Symbol 67: Den animalske og den vegetariske føde
Symbol 67
Den animalske og den vegetariske føde
Symbol 67a: Den ideelle fødes vibrationer
Symbol 67a
Den ideelle fødes vibrationer
Symbol 68: Mavesyre, kogning og kosten
Symbol 68
Mavesyre, kogning og kosten
Symbol 69: Den animalske fordøjelse
Symbol 69
Den animalske fordøjelse
Symbol 70: Den vegetariske fordøjelse
Symbol 70
Den vegetariske fordøjelse
Symbol 71: Skæbneelement og talentkerner under diskarnation
Symbol 71
Skæbneelement og talentkerner under diskarnation
Symbol 72: Skæbneelement og talentkerner under inkarnation
Symbol 72
Skæbneelement og talentkerner under inkarnation
Symbol 73: Den defekte organisme
Symbol 73
Den defekte organisme
Symbol 74: Den defekte organisme og skæbneelementet
Symbol 74
Den defekte organisme og skæbneelementet
Symbol 75: Menneskets talentkerneødelæggelse
Symbol 75
Menneskets talentkerneødelæggelse
Symbol 76: Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske
Symbol 76
Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske
Symbol 77: Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske (skitse)
Symbol 77
Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske (skitse)
Symbol 78: Jordklodens mineralepoke
Symbol 78
Jordklodens mineralepoke
Symbol 79: Jordklodens vegetabilepoke
Symbol 79
Jordklodens vegetabilepoke
Symbol 80: Jordklodens dyreepoke – skærsilden
Symbol 80
Jordklodens dyreepoke – skærsilden
Symbol 81: Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke
Symbol 81
Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke
Symbol 82: Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand
Symbol 82
Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand
Symbol 83: Jordklodens visdomsepoke
Symbol 83
Jordklodens visdomsepoke
Symbol 84: Jordklodens intuitionsepoke
Symbol 84
Jordklodens intuitionsepoke
Symbol 85: Jordklodens åndelige struktur i dyreriget
Symbol 85
Jordklodens åndelige struktur i dyreriget
Symbol 86: Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin
Symbol 86
Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin
Symbol 87: Den menneskelige overtro om næsten. Solens kosmiske stråler, makrokosmisk livskraft
Symbol 87
Den menneskelige overtro om næsten. Solens kosmiske stråler, makrokosmisk livskraft
Symbol 88: Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin
Symbol 88
Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin
Symbol 89: Menneskets bevidsthedskategorier
Symbol 89
Menneskets bevidsthedskategorier
Symbol 90: Det levende væsen 1. Natbevidstheden
Symbol 90
Det levende væsen 1. Natbevidstheden
Symbol 91: Gennem døden 1
Symbol 91
Gennem døden 1
Symbol 92: Gennem døden 2
Symbol 92
Gennem døden 2
Symbol 93: Det enpolede væsen
Symbol 93
Det enpolede væsen
Symbol 94: Væsenets to poltilstande
Symbol 94
Væsenets to poltilstande
Symbol 95: Det dobbeltpolede væsen
Symbol 95
Det dobbeltpolede væsen
Symbol 96: Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer
Symbol 96
Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer
Symbol 97: Loven for tiltrækning og frastødning
Symbol 97
Loven for tiltrækning og frastødning
Symbol 98: Jegets vending af bevægelsen eller energien
Symbol 98
Jegets vending af bevægelsen eller energien
Symbol 99: Tilværelsesplanerne og spiralzonerne
Symbol 99
Tilværelsesplanerne og spiralzonerne
Symbol 100: Den årsagsløse årsag eller den første årsag
Symbol 100
Den årsagsløse årsag eller den første årsag
Se også