Gå tilbage
Symbol 85: Jordklodens åndelige struktur i dyreriget
Jordklodens åndelige struktur i dyreriget
Gå frem
Symbol 85: Jordklodens åndelige struktur i dyreriget
Jordklodens åndelige struktur i dyreriget
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 85

Resume af forklaring til symbol 85 – Jordklodens åndelige struktur i dyreriget

Generelt om symbolerne 78-85
Symbolerne 78-85 viser jordklodens forskellige udviklingsepoker. Jordkloden er et levende væsen og går som alle andre levende væsener igennem spiralkredsløbet. I symbolernes midte ser vi jordklodens fysiske legeme. De omgivende farvede strålefelter symboliserer jordklodens åndelige verden eller bevidsthedsområderne. Det store strålefelt viser jordklodens dagsbevidsthed i den respektive udviklingsepoke. Kredsen af takkede figurer i midten af det store strålefelt symboliserer polstrukturen. Energierne i de ydre felter vokser frem med udviklingen og indtager dagsbevidsthedens plads for derefter at degenerere og forsvinde bort i de indre felter.

Jordklodens åndelige verden er dels befolket med væsener, der er på gennemrejse på grund af reinkarnation, og dels med væsener, der er hjemmehørende i dette område.

Forklaring til symbol 85
Symbolet viser jordklodens åndelige struktur i dyreriget og det jordiske eller ufærdige menneskes område.

  • Den røde farve symboliserer det svindende planterige.
  • Det store stjernefelt med orange farve, der er tyngdeenergiens farve, symboliserer klodens dagsbevidsthed.
  • Kredsen med de takkede gule og grønne figurer i det store stjernefelt symboliserer polstrukturen. De gule figurer symboliserer hunvæsener, og de grønne figurer symboliserer hanvæsener.
  • Den gule farve symboliserer det rigtige menneskes stadium, som rykker nærmere mod midten.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 6. Se også en udvalgt tekst i samme bogs anden del.

Se også