Gå tilbage
Symbol 97: Loven for tiltrækning og frastødning
Loven for tiltrækning og frastødning
Gå frem
Symbol 97: Loven for tiltrækning og frastødning
Loven for tiltrækning og frastødning
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 97

Resume af forklaring til symbol 97 – Loven for tiltrækning og frastødning

Der foreligger ikke nogen båndoptagelse med forklaring af symbol nr. 97. Forslag til læsning i Det Evige Verdensbillede, bog 6, anden del. Der henvises desuden til symbolerne nr. 72-75 i Det Evige Verdensbillede, bog 5.

Se også