Stjernesymbol i menu


Simbol 11
Vječna slika svijeta, Živo biće 2, Vječni Bog i vječni sinovi Božji

Martinusovi simboli

6
11
19
23
26

Kratko objašnjenje simbola br. 11 – Vječna slika svijeta, Živo biće 2, Vječni Bog i vječni sinovi Božji

Ovaj simbol prikazuje svemir u cjelini. Svemir je živo biće, naime Bog. Bog se javlja kao trojni princip koji se sastoji od Jastva, stvaralačke sposobnosti i stvorenog. Bog se sastoji od svih živih bića, sinova Božjih. Svaki sin Božji predstavlja isti trojni princip, i stoga simbol također simbolizira svako biće. Bog i sinovi Božji nalaze se u neprestanom međusobnom odnosu. S obzirom da organi za stvaranje i doživljavanje svih živih bića zajedno predstavljaju Božji organ za stvaranje i doživljavanje, iz toga proizlazi da je Bog sveprisutan, svemoguć, sveznajuć i sveljubeći. Ključna nota svemira je ljubav.

Glavni detalji simbola: 

 • Bijelo područje u sredini simbolizira X1 ili makro-Jastvo, a mali bijeli krugovi na rubu simboliziraju mikro-Jastva.
 • Makro-Jastvo je prikazano kao šestokraka zvijezda što simbolizira da se njegova manifestacija i doživljavanje odvija kroz šest različitih stanja svijesti, što znači jedno za svaku osnovnu energiju.
 • Stvaralačka sposobnost, X2, prikazana je kao zračenje oko makro-Jastva i zrakama i ljubičastim područjem oko mikro-Jastava na rubu simbola.
 • Obojana područja između makro-Jastva i mikro-Jastava simbolizira X3 ili rezultat stvaralačke sposobnosti i doživljavanja Jastava. X3 sastoji se od svijesti i organizma.
 • X3 predstavlja šest razina postojanja, od kojih je svako označeno svojom naročitom bojom i energijom. Te razine postojanja zajedno sačinjavaju kozmički spiralni ciklus:  

    crvena boja – instinkt – biljno carstvo
    narančasta boja – teža – životinjsko carstvo
    žuta boja – osjećaji – carstvo pravog čovjeka
    zelena boja – inteligencija – carstvo mudrosti
    plava boja – intuicija – božanski svijet
    indigo boja – pamćenje – carstvo blaženstva

 • Položaj Zemlje ukazuje na to da biće Zemlja pripada životinjskom carstvu.

 • Malena figura u obliku raznobojne zvijezde simbolizira kozmičku svijest i označava početak carstva pravog čovjeka. Za otprilike 3000 godina to ljudsko carstvo postat će stvarnost ovdje na Zemlji. Mi ćemo, dakle, prevazići posljednje ostatke naših drevnih životinjskih ili egoističnih tendencija svijesti.

 • Sljedeće nadfizičke razine postojanja ukazuju na još više svjetove, gdje život kulminira u mudrosti i ljubavi.

Vidi također Martinusov opis simbola br. 11 u knjizi Vječna slika svijeta 1.