Stjernesymbol i menu


Simbol 19
Kroz inicijaciju tame (Pakao ili Armagedon)

Martinusovi simboli

6
11
19
23
26

Kratko objašnjenje simbola br. 19 – Kroz inicijaciju tame (Pakao ili Armagedon)

Ovaj simbol simbolizira kulminaciju tame. Pomoću kozmičkih analiza počinjemo shvaćati rješenje misterija tame ili tzv. “zla”. Tama zapravo predstavlja božanstvenu kariku u velikoj inicijaciji u Božju svijest, koju će doživjeti svi ljudi na Zemlji. Bez te karike bilo bi potpuno nemoguće Božje stvaranje čovjeka na svoju sliku. To se događa isključivo tako da Bog dozvoli svojem sinu, vječnom živom biću, da doživi potpunu tamu kako bi on postao genije u razlikovanju između “dobra” i “zla”. “Zlo” se doživljava zbog nedostatka kozmičkog znanja i ljubavi prema bližnjem. Središnji element u kulminaciji tame je princip ubijanja. Taj princip se održava kroz doživljavanje neprijateljstva i kroz vjerovanje u postojanje nepravde. Gledano iz kozmičke perspektive nitko ne može počiniti nepravdu ili biti žrtva nepravde.

Glavni detalji simbola:

  • Narančasti dijelovi koji su odvojeni žutim dijelovima na dnu simboliziraju niz inkarnacija bića.
  • Trokut i srce simboliziraju Jastvo bića i njegov organizam.
    * Široki narančasti luk na lijevoj strani simbolizira povratni luk sudbine, koji je posljedica zlog ili mračnog djela koje je biće nanijelo svojem bližnjem.
  • Osoba, priroda ili instrument koji pokreće povratni mračni luk sudbine, doživljava se kao neprijatelj ili kao nepravda. To je simbolizirano mačem na lijevoj strani. Sve dok biće ne razumije da je ono samo izvor i uzrok svoje sudbine, ono se nastavlja smrtonosno ponašati. To je simbolizirano mačem na desnoj strani i narančastim lukom koji ide gore udesno. Na taj način odaslan je novi luk sudbine, koji će se vratiti samome biću.
  • Lubanja i kostur simboliziraju gledište hladnog materijalizma da smrt predstavlja potpuno uništenje živog bića.
  • Vatra simbolizira rat i bijedu.
  • Vulkan simbolizira prirodne katasrofe.
  •  Aura zračenja koja se nalazi iza poput noći tamnog neba materijalizma, bezbožnosti i smrti simbolizira svjetlost iz najviših duhovnih svjetova.

Vidi također Martinusov opis simbola br. 19 u knjizi Vječna slika svijeta 2.