Stjernesymbol i menu


Simbol 23
Dovršeni čovjek poput Boga i Njemu nalik

Martinusovi simboli

6
11
19
23
26

Kratko objašnjenje simbola br. 23 – Dovršeni čovjek poput Boga i Njemu nalik

Dovršeni čovjek poput Boga je biće koje je prošlo kroz čitavu mračnu zonu spiralnog ciklusa, koje je u potpunosti ovaldalo ovom zonom i koje je sada savršeno biće svjetlosti. Njegova najviša karakteristika je čista ljubav prema bližnjem, bez obzira da li je taj bližnji biljka, životinja ili čovjek, bez obzira da li je taj bližnji prijatelj ili neprijatelj. On je, dakle, u skladu sa ključnom notom svemira, koja je ljubav. On je spreman na sebe preuzeti patnju i dati svoj život za druge.

Glavni detalji simbola:

  • Maleni trokut sa figurom srca simbolizira živo biće.
  • Figura srca simbolizira da biće ima savršenu sposobnost da voli; dvije pružene ruke u figuri srca simboliziraju njegovu savršenu sposobnost opraštanja.
  • Veliki narančasti luk je povratni luk sudbine koji je biće samo odaslalo.
  • Veliki žuti luk prikazuje da taj čovjek prima mračni luk sudbine sa velikom blagonaklonošću i time odašilje svijetli luk sudbine . Ovaj savršeni način prihvaćanja svoje mračne sudbine izvodi biće iz životinjskog carstva i vodi ga ka carstvu pravog čovjeka.
  • Veliki trokut simbolizira Boga, a bijela aura zračenja oko trokuta simbolizira Božju primarnu svijest. Obojani dijelovi na vanjskom rubu aure zračenja simbolizira različite razine postojanja.
  • Petokraka zvijezda u auri zračenja simbolizira spasenje svijeta.
  • Kristoliko biće u trokutu simbolizira dovršenog čovjeka.
  • Na dnu vidimo kako se niz inkarnacija bića koje su povezane lukovima sudbine postupno mijenjaju od ubilačkih ka humanima.
  • Izlaženje Zemlje iz omotača oblaka simbolizira da će se zemaljsko čovječanstvo razvijati sve dok ne postane sposobno živjeti u carstvu ljubavi, gdje svatko voli svakoga.

Vidi također Martinusov opis simbola br. 23 u knjizi Vječna slika svijeta 2.