Stjernesymbol i menu


Simbol 6
Živo biće 1

Martinusovi simboli

6
11
19
23
26

Kratko objašnjenje simbola br. 6 – Živo biće 1

Živo biće je vječni trojni princip : “Jastvo” – stvaratelj, “stvaralačka sposobnost” i “stvoreno”. Tri elementa tog principa nazvani su X1, X2 i X3. U svojoj suštini biće je vječno, besmrtno “nešto što jest”. Ova suštinska analiza potpuno je nedostupna direktnom fizičkom osjetilnom opažanju. Biće može direktno opažati samo ono što je stvoreno. A ono što je stvoreno je prolazno. Ono što je živo u živom biću jest Jastvo i njegova vječna ili kozmička struktura života. Ono što je “mrtvo” ili prolazno jest njegovo fizičko tijelo i ostale strukture koje predstavljaju samo stvorene realitete.

Glavni detalji simbola:

 • Gornji bijeli dio simbolizira Jastvo ili X1 živog bića.
 • Srednji dio simbolizira stvaralačku sposobnost Jastva, tj. X2.
 • Donji dio simbolizira ono što je stvoreno, tj X3.
 • Ljubičastva boja predstavlja matičnu energiju, koja je najviša energija života. Sve glavne funkcije života ukorijenjene su u toj energiji.
 • Okrugle obojane figure simboliziraju osnovne jezgre talenata Jastva ili “spiralne centre”.
 • Šest obojanih dijelova simboliziraju stvorena tijela : 
     crvena – tijelo instinkta 
     narančasta – tijelo teže
     žuta – tijelo osjećaja
     zelena – tijelo inteligencije
     plava – tijelo intuicije
     indigo – tijelo pamćenja

Ova tijela sačinjavaju svijest bića, kroz koju se ispoljava njegovo stvaranje i doživljavanje života. S obzirom da je doživljavanje života vječni proces promjene ili stvaranja, ova tijela osnovnih energija mijenjaju se u skladu sa težnjama i voljom bića. Na taj način se održava neprestana evolucija kroz šest razina postojanja.

Narančasti krug simbolizira fizičko tijelo bića. Zračenje i križ ukazuju na njegovu vječnu duhovnu strukturu.

Vidi također Martinusov opis simbola br. 6 u Vječnoj slici svijeta 1.