Stjernesymbol i menu


Jelkép 11
Az örök világkép, az élőlény 2, az örök Istenség és az örök istengyermekek

Martinus jelképei 

 6
11
19
23
26

A 11. jelkép magyarázatának összefoglalása – Az örök világkép, az élőlény 2, az örök Istenség és az örök istengyermekek


A jelkép a univerzumot mint egészet mutatja. Az univerzum egy élőlény, nevezetesen az Istenség. Az Istenség hármassági elvként jelenik meg, amely az énből, a teremtőképességből és a teremtettből áll. Az Istenség magában foglalja az összes létező lényt, az istengyermekeket. Minden istengyermek ugyanezt a hármassági elvet képviseli, ezért a jelkép minden létezőt jelképez. Az Istenség és az istengyermekek örök kölcsönhatásban élnek. Mivel az összes létező élőlény teremtő- és átélőszerve együttesen képviseli az Istenség teremtő- és átélőszervét, nyilvánvaló, hogy az Istenség mindenütt jelenvaló, mindenható, mindentudó és mindenszerető. A világmindenség alaphangja a szeretet.

Jelentős részletek a jelképben:

  • A központi fehér tér jelképezi X1-et vagy a makro-ént, az apró fehér terek a szegélyen pedig a mikro-éneket jelképezik.
  • A makro-én hatágú csillag formájú jelölése azt jelképezi, hogy ennek megmutatkozása és átélése hat különböző tudatállapoton keresztül történik, a hat alapenergiának megfelelően.
  • Teremtőképességet, X2-t a makróént körülfogó sugárglória és a jelkép szélén, a viola térben lévő mikroének körüli sugarak jelölik.
  • A makróén és a mikroének közötti színes területek jelképezik X3-at vagyis az én teremtő- és átélőképességének eredményét. X3 képviseli a tudatot és a szervezetet.
  • X3 alkotja a lét hat létezési terét, mindegyik saját színével és energiájával van megjelölve. Ezek a létezési terek együttesen egy kozmikus spirálkörfolyamatot alkotnak:

             piros – ösztön – növényvilág
             narancs – gravitáció – állatvilág
             sárga – érzék – az igazi embervilág
             zöld – értelem – bölcsességvilág
             kék – intuíció – isteni világ
             indigó – emlékezés – áldott világ

  • A földgolyó elhelyezése mutatja, hogy a földi lény az állatvilághoz tartozik.
  • A kicsi csillagfigura a kozmikus tudatot jelképezi, és jelöli az igazi embervilág kezdetét. Körülbelül 3000 év múlva ez az embervilág valósággá lesz a földön. Ekkorra túlnövünk tudatunk megörökölt állatias, egoista vonásainak maradékán is.
  • Az ezt követő létezési terek még magasabb világokat mutatnak be, ahol az élet tetőpontjára jut bölcsességben és szeretetben.

 
Lásd Martinus teljes jelképmagyarázatát az Örök Világkép 1. könyvében