Stjernesymbol i menu


Simbol 11
Večna podoba sveta – živo bitje 2, večno Božanstvo in večni Božji sinovi

Martinusovi simboli

6
11
16
19
23
26

Povzetek razlage simbola št. 11: - Večna podoba sveta – živo bitje 2, večno Božanstvo in večni Božji sinovi


Simbol prikazuje vesolje v svoji celoti. Vesolje tvori živo bitje, namreč Božanstvo. Božanstvo se izraža kot princip trojstva, ki se sestoji iz Jastva, ustvarjalne sposobnosti in ustvarjenega. Božanstvo vsebuje vsa obstoječa živa bitja – božje sinove. Vsak božji sin prav tako predstavlja trojni princip, zaradi tega simbol hkrati ponazarja tudi vsako posamezno bitje. Božanstvo in božji sinovi živijo v večnem medsebojnem odnosu. Z obzirom da vsi organi ustvarjanja in doživljanja vseh živih bitij skupaj predstavljajo Božanski ustvarjalni in doživljajoči organ ali celoto, se nam prikaže resničnost, da je Božanstvo vseprisotno, vsemogočno, vsemodrostno in vseljubeče bitje. Osnovni ton vesolja je ljubezen.

Osrednji detajli v simbolu:

 • Belo polje v sredini simbolizira X1 ali Makro-Jastvo, majhna okrogla bela polja na zunanjem robu simbolizirajo mikro-jastva.
 • Makro-Jastvo – Božanstvo je označeno v obliki šestkrake zvezde, ki simbolizira njegovo manifestacijo in doživljanje skozi šest različnih stanj zavesti, namreč eno za vsako osnovno energijo.
 • Ustvarjalna sposobnost, X2, je označena s sijajem okrog makro-Jastva ter žarki in vijoličastim poljem okrog mikro-jastev na obrobju simbola.
 • Barvno polje med makro Jastvom in mikro jastvi simbolizira X3 ali rezultat ustvarjalne sposobnosti in sposobnosti doživljanja vseh Jastev skupaj. X3 se sestoji iz organizma in njegove zavesti.
  rdeča – instinkt - rastlinsko kraljestvo
  oranžna – težnost - živalsko kraljestvo
  rumena – čustva - pravo človeško kraljestvo
  zelena – inteligenca - modrostno kraljestvo
  modra – intuicija - božanski svet
  indigo – spomin - kraljestvo raja
 • Položaj zemeljske oble označuje, da zemeljska bitja spadajo k živalskemu kraljestvu.
 • Mala zvezda simbolizira kozmično zavest in označuje začetek pravega človeškega kraljestva. Čez približno 3000 let bo človeško kraljestvo stvarnost na zemeljski obli. Takrat bodo zadnji ostanki naših podedovanih živalskih ali egoističnih nagnjenj zavesti izživeti.
 • Sledeči višji svetovi ponazarjajo nadfizične nivoje obstoja, kjer življenje kulminira v modrosti in ljubezni.

Natančna razlaga simbola št. 11 je v knjigi Večna podoba sveta 1.