Stjernesymbol i menu


Symbol 94
Väsendets två poltillstånd

Sammanfattning av förklaring till symbol 94 – Väsendets två poltillstånd


Symbolen visar medvetandestrukturen hos den jordiska människan.

Den övre polen, som hos djuret var latent, har här utvecklats något. I medvetandestrukturen ser vi att intelligensen (grön färg) har tillkommit. Den är det första som utvecklas i väsendets förvandling mot dubbelpolighet. Väsendet kan mångfaldiga de djuriska tendenserna och tillägna sig mycket egoistisk tillfredsställelse just genom denna intelligens. Känslan (gul färg) har också utvecklats något. Men den humana förmågan eller kärleken kan inte uppstå lika snabbt som intelligensutvecklingen då den inte kan utvecklas genom undervisning, men uppstår genom erfarenheter av lidande. Medlidandeförmågan utvecklas mer och mer i väsendet.

 
Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.