Stjernesymbol i menu


Symbol 29
Kosmiska utvecklingsbanor

Sammanfattning av symbol 29 ─ Kosmiska utvecklingsbanor


Symbolen symboliserar de levande väsendenas eviga liv, som utgör en evigt skiftande vandring mot det allra högsta ljuset. I världsalltet eller kosmos finns en oändlighet av mänskligheter från helt andra kosmiska livsbanor än den som jordmänskligheten befinner sig i. Dessa mänskligheters väsen har naturligtvis helt andra strukturer och former för organismer än jordmänsklighetens väsen. Liksom jordmänsklighetens organismer är uppbyggda som redskap för livet på jordklotet, så är andra planeters människoorganismer anpassade som redskap för dessa planeters astronomiska förhållanden och livsbetingelser. Men även om väsendena är olika i sin organismuppbyggnad, kommer de alla att i sitt slutfacit, genom sin manifestation och sitt sätt att vara, att avslöja sig som det helt fullkomliga väsendet: Människan som Guds avbild och honom lik.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Den vita dimma som omger trappformationen symboliserar alla levande väsens jag eller X1.
  • Den svaga antydan av violett färg på sidorna av trappformationen symboliserar väsendenas skapar- och upplevelseförmåga eller X2. De andra färgade fälten symboliserar de levande väsendenas organismer eller X3.
  • De markerade strecken eller olika löpare upp för trappstegen symboliserar olika kosmiska utvecklingsbanor. Varje enskild banas väsen utgör en särskild art med sin särskilda prägel.
  • Det finns ett oändligt antal utvecklingsbanor i världsalltet. De flesta av dem berör inte jordklotet, utan går in över andra planeter och världar i den eviga världsrymden.
  • Den femte utvecklingsbanan från höger symboliserar ”däggdjursbanan”, till vilken den jordiska människan hör.
  • Den fjärde och den sjätte utvecklingsbanan från höger symboliserar insektsernas respektive fåglarnas bana.

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 3 och i Livets bog, del 1.