Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
10 KAPITLET
"Heliga tre konungar" och de tre stora världsreligionerna
Men vi har redan tidigare framhållit att "kristusbarnet" i den jordiska människans gestalt även var föremål för "tre heliga konungars" hyllning eller bevågenhet. Det är ju inte så mycket som evangeliet berättar om "heliga tre konungar" eller "vise män från Österlandet", men så pass mycket har vi dock fått veta därom, att de företog den långa resan till ett fjärran land för att tillbe och tjäna det himmelska konungabarnet som skulle ha fötts på en viss bestämd plats, som stjärnan ledde dem fram till. Vi vet att dessa konungar fann Jesusbarnet, hyllade det och skänkte det gåvor och därmed var med om att beskydda och tjäna det. Vi har redan antytt att dessa "gåvor" blev till en hjälp som satte den fattige hantverkaren i stånd att med hustru och barn företa den långa resan eller flykten till Egyptens land, undan mörkrets och hatets förföljande furste Herodes. Vi har också sett hur "kristusbarnet" i den jordiska människans gestalt likaledes i princip står inför en förföljande "Herodes". Och frågan blir nu: hur skall detta barn bli i stånd att fly från "Herodes"? – Finns det för den jordiska människan eller det kosmiska "kristusbarnet" något som sätter det i stånd att fly bort från mörkrets furste? – Har det fått några furstliga gåvor som ger det möjlighet att "resa till Egypten"? Ja, i allra högsta grad. Hos det jordmänskliga "kristusbarnet" finns också i dag "tre heliga konungar", vilka helt ställt sig till förfogande. De har gjort en mycket lång resa just för att kunna tjäna det "nyfödda konungabarnet". Och de har, var för sig, på detta "barns" altare offrat det allra högsta man kan ge, nämligen hela sitt eget liv. Dessa tre stora "konungar" eller "vise män" är upphoven till de tre stora världsreligionerna: islam, buddismen och kristendomen. Är inte dessa gåvor "furstliga"? – Finns det någon form av gåvor som i större utsträckning kunde sätta jordmänniskan i stånd att "fly" från mörkerfursten "Herodes" blodiga förföljelse? Hur skulle det lilla hjälplösa "kristusbarnet", alltså den jordiska människan, utan dessa gåvor kunna "rädda sitt liv", vilket i detta fall vill säga: bevara sin kosmiskt medfödda "kungavärdighet" som arvinge till himmelriket? – Vem kan komma till Fadern utom genom essensen av den kostbara överjordiska gåva som dessa tre världsreligioner måste sägas vara? – Utan denna gåva skulle jordmänniskans kosmiska liv befunnit sig i den allra största fara. Men med hjälp av denna gåva har hon blivit i stånd att "fly till Egypten", till ett land eller en zon, dit mörkerfurstens makt aldrig någonsin kan nå.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.