Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-34) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Julevangeliet   

 

 
11 KAPITLET
Med hjälp av den kraft som i form av nästakärlek är nedlagd i världsreligionerna försiggår flykten från mörkret
Vad är då detta för kostbara gåvor, vad är det för "guld, rökelse och myrra" som dessa väsen överlämnat till det i krubban liggande hjälplösa "kristusbarnet", alltså till den jordiska människan? – Ja, är inte essensen av dessa gåvor enbart nästakärlek? – Är det inte uteslutande med hjälp av den, som humaniteten, friden eller det "välbehag", som är "himmelriket", kan bevaras i detta "kristusbarn", varigenom det kan bevaras som en suverän gudason eller tronpretendent till "Guds rike" eller bli "ett med Fadern", "ett med vägen, sanningen och livet", ett med odödligheten, evigheten och saligheten? Och är inte upphovsmännen till de stora världsreligionerna mer eller mindre "konungar" eller "furstar" i kärlekens eller humanitetens sfär? – Vilken jordisk konung har fler hängivna och trofasta, frivilliga undersåtar än dessa tre överjordiska eller kosmiska "konungar"? – Vilken jordisk konung har – som var och en av dessa konungar – efter sin fysiska död eller bortom sin jordiska grav kunnat fortsätta att regera över miljoner och åter miljoner människor, generation efter generation, fram genom årtusenden? – Sannerligen, deras fysiska död och begravning var endast en yttre ceremoni, som gällde köttet och blodet, men deras ande visar oss en bortom graven ständigt fortsättande evig uppståndelse. De talar till sina hängivna, frivilliga undersåtar med väldig kraft den dag som i dag är. De regerar, vägleder och behärskar dessa själar med den eviga sanning som blivit deras ande, ord och väsen. Och där själarna behärskas av sanningens ord eller dessa väsens ande i renaste form, där försiggår fullkomligt orubbligt och säkert "flykten till Egypten", flykten från mörkret, vilket åter är detsamma som övervinnandet av mörkrets furste. Där blir "kristusbarnet" räddat och "Herodeskonungen" kvarlämnad till undergång i sitt eget hats nattsvarta sfär. Där öppnar sig gravens granitportar för den färdige "Kristus", och ljusets fullkomlige konung kan träda ut ur graven, medan portarna stänger sig för den ofullkomlige mörkrets och hatets furste, som för länge sedan styrt kurs in mot gravens centrum. Och från den sålunda uppståndne "Kristus" kan kärleken nu utan hinder lysa och stråla i världen och skänka hans omgivning eller medväsen det "välbehag" som för evigt är bestämt som varje gudasons högsta väsen och mest fundamentala förnimmelse av den evige Faderns närvaro. Ja, "de heliga tre konungar" i form av världsreligionernas upphov blev till omätlig välsignelse för "kristusbarnet", den jordiska människan, i hennes kamp mot "Herodes" eller djurrikets mörka makter.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.